Witamy w Pracowni Diagnostyki Radiologicznej INDEXMEDICA!

Szanowni Państwo.

Ta starożytna łacińska sentencja nic nie straciła na ważności w dzisiejszych czasach i jest mottem przewodnim naszej działalności medycznej. Zapraszam do zapoznania się z ofertą radiologicznych badań diagnostycznych wykonywanych w Pracowni Diagnostyki Radiologicznej INDEXMEDICA.

Dr n. med. Krzysztof Gończowski
Kierownik Pracowni Radiologicznej INDEXMEDICA

W naszej pracowni wykonujemy:

  • zdjęcia rtg punktowe zębów (tzw. rentgen punktowy)
  • zdjęcia rtg pantomograficzne zębów (tzw. panorama, rentgen panoramiczny)
Szczegółowa oferta w zakresie usług diagnostyki radiologicznej   Cennik RTG


Pracownia Diagnostyki Radiologicznej INDEXMEDICA powstała według najnowszych wytycznych dotyczących badań radiologicznych i spełnia najostrzejsze polskie oraz europejskie normy jakości. Naszym celem jest dostarczenie Pacjentom oraz lekarzom wysokiej jakości zdjęć RTG oraz RVG przy równoczesnym zachowaniu restrykcyjnych zasad ochrony radiologicznej badanych osób. Jesteśmy w stanie to osiągnąć dzięki połączeniu pracy wysoko wykwalifikowanego personelu wraz z nowoczesnym wyposażeniem pracowni. W chwili obecnej w naszej pracowni przeprowadzany jest audyt, po zakończeniu którego (styczeń 2008) otrzymamy certyfikat jakości ISO.

Tytuł projektu:
"Cyfrowa Pracownia Obrazowania Radiologicznego"
Projekt realizowany w ramach:
działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP
osi priorytetowej 2 Gospodarka regionalnej szansy
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Wartość projektu:
500 000,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych objętych dofinansowaniem:
500 000,00 PLN
Wartość dofinansowania:
200 000,00 PLN
Okres realizacji:
04.01.2010 r. – 31.08.2011 r.